För alla fyndbeskrivningar som läggs ut här på hemsidan ersätts den av den information som läggs ut här under rubriken
"Gemensam".

Det betyder att innehållet kan komma att kompletteras,
revideras etc. beroende på sammansättningen av framtida fyndbeskrivningar.