1. Gotland - hittills publicerat är socknar som börjar med bokstäverna A-F (se separat karta)
3. Skåne - hittills publicerat socknar med bokstäverna A-G och M till Ö (se separat karta)
4. Blekinge - hela landskapet
8. Östergötland - hela landskapet
16. Dalarna - hela landskapet

Karta över landskap publicerade i CNS.
  Karta över behandlade områden Gotland
 
 
Karta över behandlade områden i Skåne