Coins and Computers Newsletter (CCN) publicerades av International
Numismatic Commission (INC) åren 1993-2001. Redaktionen låg vid NFG. CCN distribuerades till INC:s medlemmar och andra intresserade. Materialet är idag till stor del föråldrat, men publicerade nummer kommer efterhand att läggas ut på NFG:s och INC:s (idag International Numismatic Council) hemsidor.