Pro gradu-avhandling Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning, läroämnet i arkeologi; HT 2014