De äldsta svenska mynten präglades i Sigtuna under Olof Skötkonung 994-1022 och Anund Jakob 1022-1050. Vid utgrävningar i Sigtuna har man hittat rester av det hus, där mynttillverkningen skedde under en del av denna period. Huset var ett enkelt trähus och har rekonstruerats på plats.

 

 
karta