Efter att systemet med myntindragningar upphört vid mitten av 1300-talet minskade behovet av ett större antal myntorter. Av de sex myntorter som var aktiva i början av perioden försvann två, Kalmar och Lödöse efterhand under perioden.

 

 
karta