Under denna period var antalet myntorter som störst. Förutom de åtta orter som nämns i Magnus Ladulås testamente 1285 skedde myntning även i Kalmar och Lödöse under en del av perioden. Det stora antalet orter berodde sannolikt på behovet av tillgång på nya mynt när en gammal mynttyp togs ur cirkulation i samband med myntindragningar i beskattningssyfte.

 

 
karta