I Svealand fortsatte myntningen i Sigtuna för att senast efter några decennier flytta till Uppsala (Östra Aros). I Nyköping finns en myntning belagd, inledningsvis under namnet (Västra) Aros. I Götaland fortsatte myntningen i Lödöse under hela perioden. Vad gäller myntningen på Gotland är det fortfarande osäkert om tillverkningen var förlagd till Visby eller någon annan ort.

 

 
karta