Databaser finns bl.a. över myntfynd. Med hjälp av databaserna går det
att göra spridningskartor över myntfynd från olika perioder eller i
olika geografiska områden. Ett antal kartor av denna typ kommer
efterhand att läggas ut här på hemsidan.

Analyser över hur myntcirkulationen, med utgångspunkt främst från
skattfynden, utvecklades landskapsvis fr.o.m. Kr.f. till 1700-talets
slut har hittills publicerats för 11 landskap i vår verksamhets-
berättelse. Kartan nedan visar vilka landskap som finns
redovisade. Årtalet anger året för den verksamhetsberättelse som
analysen publicerades i.

Nfg Verksamhetsberättelser