År 1926 tog Sture Bolin i sin doktorsavhandling, Fynden av romerska
mynt i det fria Germanien, upp frågan om skattfynden som historiska
källor, Med utgångspunkt från en tabell över skattfynden i Skåne gjorde han en koppling mellan skånska kriget 1675-1679 och koncentrationen av skattfynd i Skåne under samma tid. Det startade en debatt om krig och ofredstider som förklaring till skattfynd, där Bolins teser ofta har övertolkats. Kartan visar i alla fall med önskad tydlighet hur skatterna på 1670-talet är koncentrerade till de områden (främst Skåne och Bohuslän) som drabbades under skånska kriget.

Läs mer: Kenneth Jonsson, Myntskatterna under det skånska kriget 1675-1679. Moneta 5, Malmö 2011, 121-128.

 

 
karta
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landskap
Antal mynt
Antal skatter
Blekinge
208
4
Bohuslän
3.227
11
Dalarna
9
1
Dalsland
161
1
Gotland
28
1
Halland
3.462
15
Jämtland
19
2
Skåne
18.051
65
Småland
50
5
Södermanland
2
1
Uppland
93
1
Värmland
14
2
Västergötland
914
7
Öland (regalskeppet Kronan)
ca 17.000
20+
Totalt
43.238
136+

Skatter med slutmynt på 1670-talet.