Totalt har det hittats ca 202.000 mynt i skatter, lösfynd samt hopade fynd från nyare tid. Kartan visar skattfyndens geografiska spridning.
Det finns endast en skatt som innehåller minst 10.000 ex: Lilla Nygatan, Stockhom (18.217 ex. - slutmynt 1741). I övrigt finns det koncentrationer av myntfynd framför allt i Skånelandskapen (Skåne, Blekinge och Halland). Fyndrikedomen i Skånelandskapen beror på ett stort antal skatter som deponerats under skånska kriget 1676-1679. Skatterna i Mälarområdet har ofta hittats i samband med byggnadsverksamhet. Gotland, som under alla tidigare perioder har hört till de fyndrikaste, har nu ett relativt begränsat antal skatter.

 

 
karta