Numismatiskt sett sätts medeltidens början till ca 1140. Totalt har det hittats ca 219.000 mynt i skattfynd, lösfynd samt hopade fynd fram till 1520. Kartan visar skattfyndens geografiska spridning. Under medeltiden finns det tre skattfynd med 10.000 mynt eller fler: Brunnsgården, Östergötland 1786 (ca 24.300 ex. - slutmynt ca 1277); Kv. Johannes, Västerås, Västmanland 1973 (16.231 ex. - slutmynt 1518); Årbol, Dalsland 1798 (ca 10.000 ex. - slutmynt 1198). I övrigt finns fyndkoncentrationer på Gotland och Öland liksom i Skåne, Väster- och Östergötland samt Mälarlandskapen. Totalt sett finns det påfallande få fynd. Det hänger till viss del ihop med det faktum att man på svenska fastlandet (liksom i de då danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland i södra Sverige) hade ett system med tidsbegränsade mynt. Det gjorde det olönsamt att samla på rikedomar i form av mynt.

 

 
karta