Totalt har man hittat 7.756 romerska denarer i svenska fynd, varav 6.578 på Gotland. Nästan alla är präglade under perioden ca 50-193 e.Kr. De denarer som hittas på Gotland är mycket kraftigt slitna, medan de som hittas på fastlandet är i relativt bra skick. På fastlandet importerades denarerna på 100-talet, men importen till Gotland skedde sannolikt först på 300-talet.

 

 
denarfynd