• Du anmäler vård av barn själv direkt till försäkringskassan och till närmaste chef på institutionen
  • Läkarintyg ska lämnas från den 8 dagen.
  • När barnet är friskt, registrerar du i Primula-webb frånvaroperioden fr.o.m.- och t.o.m.-datum.
  • Barnets födelsedatum behöver vara inregistrerat i Primula.
  • Du lämnar in en kopia av läkarintyg till institutionens administrativ chef om frånvaron har varit mer än 7 dagar.