• All semester ska vara planerad senast den 30/4.
  • Semester registrerar du själv under ”Min sida” i Primula-webb.
  • Hel semester kan inte läggas ut om det inte finns anställning för hela året.
  • Du kan ha högst 30 sparade semesterdagar.
  • Om du insjuknar under semestern ska du sjukanmäla dig till institutionen och återkalla din semester för sjukperioden i Primula.