Behöver du boka en resa så kan du antingen göra det själv via Egencia eller kontakta institutionens administration som kan bokar resan åt dig.

Innan resan bokas ska den vara godkänd av prefekt/motsvarande. Resenärsprofiler skapas via en HR-fil som förs över från Stockholms universitet till Egencia varje natt. Det är därmed viktigt att man uppdaterar sin profil med det namn som står angivet i passet. Ange också arbetstelefonnummer och mobilnummer så att Egencia kan nå ut med viktig information i händelse av oförutsedda händelser.