• Reseräkning/utlägg registreras in i Primula-webb av dig själv under ”Min sida”.
  • Välj ”utlägg/bilersättning” om traktamente inte ska betalas ut och om du ska äska ersättning för hotell, biljetter etc.
  • Inskannat kvitto bifogas till utlägget/reseräkningen och originalkvitto lämnas till ekonomihandläggaren på institutionen.