• Det är viktigt att följa de regler och riktlinjer som gäller för representation på Stockholm universitet.
  • Representation utan tillstånd av prefekt eller överskridande av beloppen utan rektors medgivande kan innebära att den som agerat som värd för arrangemanget blir personligt betalningsansvarig.
  • Representation med enbart alkohol är inte tillåtet. Förekomsten av alkohol som måltidsdryck ska präglas av återhållsamhet, och kostnaden rymmas inom den totala beloppsgränsen för representationen. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Starksprit ska inte förekomma.
  • Utlägg i Sverige ska i möjligaste mån undvikas - om möjligt ska faktura skickas till universitetet.
  • Se information om regler för representation, beloppsgränser och lathund för redovisning av representation under relaterade länkar nedan.
  • Kontakta din personal- och ekonomihandläggare på institutionen för vidare frågor.