Från och med 1 januari 2021 gäller nya rutiner för bemanning i personalgymmet och för betalning av medlemskap – men priset 250 kr/halvår gäller fortsättningsvis. Nytt är att en personlig tränare kommer att finnas på plats i gymmet två gånger i veckan. Nytt är också att du ska betala och aktivera ditt gymmedlemskap i ett av våra Servicecenter.


Personalgymmet – Nyheter 2021