• Beställning av nycklar och passerkort görs av IT ansvarig eller administrativ chef.
  • Nycklar och passerkort ska hämtas personligen på Servicecenter – Frescati Södra, intill Stockholms universitetsbibliotek.
  • Nycklar och passerkort ska omgående återlämnas till Servicecenter – Frescati Södra, intill Stockholms universitetsbibliotek, när du slutar din anställning vid institutionen.
  • Förlust av nycklar och passerkort ska omedelbart meddelas till IT ansvarig och Servicecenter.