• Beställning av nycklar och passerkort görs av Mikael L. eller Maria W-J
  • Nycklar och passerkort ska hämtas personligen på Servicecenter – Frescati Södra, intill Stockholms universitetsbibliotek.
  • Nycklar och passerkort ska omgående återlämnas till Servicecenter – Frescati Södra, intill Stockholms universitetsbibliotek, när du slutar din anställning vid institutionen.
  • Förlust av nycklar och passerkort ska omedelbart meddelas till Mikael L. och Servicecenter.