Universitetsbiblioteket är en gemensam resurs för alla anställda och studenter vid Stockholms universitet. Det är också en bra utgångspunkt att se om den önskade boken finns tillgänglig i tryck eller elektroniskt innan man gör en beställning. Finns boken inte på universitetsbiblioteket så kan biblioteket köpa in den förutsatt att boken är kopplad till aktuella studier eller forskning vid Stockholms universitet.

Mer information om beställning via biblioteket hittar du under länken nedan.

Vill du ändå att institutionen ska köpa in litteratur så hör av dig till din närmaste chef och  institutionens administrativa personal som hjälper dig vidare.

Kurslitteratur
Det är varje institution och kursansvarig som ansvarar för att informera biblioteket om vilka kursböcker som gäller inför varje ny termin. Läs mer om detta via relaterade länkar nedan.