• Prefekten kan bevilja dig ledighet för olika ändamål t.ex. släktangelägenheter, en annan anställning, studier.
  • Ledighet ska sökas via Primula men återkallas på blanketten (ledighetsansökan) som lämnas till den administrativa chefen.