• Prefekten kan bevilja dig ledighet för olika ändamål t.ex. släktangelägenheter, en annan anställning, studier.
  • Ledighet ska sökas och återkallas i Primula.