• Prefekten kan bevilja dig ledighet för olika ändamål t.ex. släktangelägenheter, en annan anställning, studier.
  • Ansökan om ledighet ska du göra på blanketten (ledighetsansökan) som du lämnar till administrativ chef.