Ersättning för sjukvårdskostnader (läkarvård) upphör att gälla fr.o.m. 2021-02-01

Den förmånsbeskattade ersättningen för sjukvårdskostnader som finns i Villkorsavtalet för statligt anställda upphör att gälla för anställda vid Stockholms universitet fr.o.m. den 1 februari. (Ersättning för läkemedel kvarstår.)

Sjukvårdskvitton daterade före den 1 februari 2021 ersätts enligt Villkorsavtal-SU, kap 12.

 

Läkemedelsersättning

Du får ersättning för kostnader för läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd. Begär kvitto (receptspecifikation) på apoteket och skicka in det i original till din lönehandläggare vid Personalavdelningen. Häfta fast din receptspecifikation på ett A4-papper och skriv ditt namn och personnummer.

Apoteket registrerar inköpet på högkostnadskortet. Ersättningen är skattepliktig.

Observera att under semester utomlands utgår ingen ersättning från universitetet för medicin.

Insända kvitton för läkemedel ska vara Lönesektionen tillhanda senast 6 månader från inköpsdatumet, men bör skickas in så snart som möjligt.