• Vid utbetalning av ersättning för läkarbesök, sjukgymnastik m.m. behöver Lönesektionen läkar- eller sjukvårdskvitto i original och det måste framgå den anställdes namn och personnummer.
 • Insända kvitton för läkarbesök och läkemedel bör skickas in till lönesektionen, Södra hus A, plan 6, så snart som möjligt och får högst vara 6 månader gamla vid utbetalningstillfället. Du kan också lämna kvitto till administrativ chef på institutionen som skickar det vidare till personalavdelningen.
 • Läkemedel ersätts endast där det framgår att ”läkemedel ingår inom högkostnadsförmån”. 
 • Vid Apoteket betalar du högst 2 200 kr för medicin under en tolvmånadersperiod.
 • När du har betalat 1 100: - för läkarbesök, utfärdar läkaren ett frikort, som innebär fri läkarvård i ett år fr.o.m. första besöket.
 • Begär högkostnadskort vid läkarbesöket, om inte det utfärdas automatiskt.

Ersättning ges för:

 • läkarvård, psykologbehandling, oralkirurgisk behandling, ortoped – ersätts med 95:-
 • behandling som ges av leg. psykiater, leg. psykolog, leg. psykoterapeut – ersätts med 95:-, om remiss finns från läkare
 • röntgen – ersätts med 95: -
 • sjukgymnastik – ersätts med 55: -
 • logoped – ersätts med 55: -
 • legitimerad kiropraktor – ersätts med 55: -
 • legitimerad naprapat – ersätts med 55: -
 • medicinsk fotvård vid besök på vårdcentral – ersätts med 55: -
 • kurator – ersätts med 55: -
 • sjukhusvård – ersätts med 70: -/dygn – gäller även vid sjukhusvård för förlossning och vård vid BB-avdelning (enl. Arbetsgivarverket)
 • vid uttag av läkemedel från Apotek där läkare sänt recept med elektronisk post ersätts läkararvodet med 100 kr.