• Har du en fråga om upphandling, avrop eller beställning ska du i första hand vända dig till institutionens ekonomihandläggare som hjälper dig vidare.
  • Inköp av datorer, dataprogram, licenser och allt IT utrustning görs av institutionens IT ansvarig.