• Kvitton ska inte vara äldre än 3 månader.
 • Kvittot måste innehålla uppgifter om moms.
 • Vid autogiro ska friskvårdsintyg/betalningsintyg som är underskrivet av representant för anläggningen lämnas eller kopia av avtal samt kontoutdrag för de tre senaste inbetalningarna. Om avtalet gäller för flera år behöver kopia lämnas som underlag till varje friskvårdsersättning.
 • Det är inte OK med friskvårdsersättning för familjekort enligt Skatteverket.
 • För att få friskvårdsersättning för rätt år måste kvittot lämnas in senast den 1:a december.
 • Kvitton som lämnas in efter det datumet avräknas från kommande års friskvårdspeng.
 • Du ska vara anställd helt kalenderår för att få ersättning med 2 500 kr, inklusive personalgym. Vid anställning av del av år utgår friskvårdsbidrag i proportion till anställningstid under året.
 • Avgiften till personalgymmet reducerar institutionen från totalbeloppet.
 • Du registrerar friskvård i Primula och lämar originalkvitto till administrativ chef.
 • Instruktion:
  • Logga in i Primula / Min sida / Friskvårdsbidrag
  • Välj Friskvård
  • Skriv in vilket datum du betalade för friskvården
  • Skriv in vad friskvården avser, t.ex. Gym, Skidåkning, Massage etc.
  • Fyll i betalt belopp (max. 2 500 kr under ett kalenderår)
  • Klicka på Beräkna
  • Klicka på Granska/skriv ut och skriv ut försättsbladet
  • Klicka sedan på Skicka