• Ansökan om föräldraledighet ska du göra fr.o.m. beräknat förlossningsdatum och lämnar till administrativ chef 2 månander innan ledigheten påbörjas, datumet kan sedan ändras efteråt vid behov
  • Fr.o.m. det datum när barnet är fött utgår 10 % föräldralön
  • Barnets födelsedatum måste registreras i Primula under ”Min sida”
  • Föräldraledighet får aldrig tas ut samtidigt med semester
  • Föräldraledighet ska sökas och återkallas på blanketten (Ledighetsansökan)