Har du frågor kring rutiner för listade (se PDF nedan) eller andra finansiärer, kontakta Avdelningen för forskningsstöd.

Länkar till rutiner för externfinansierad forskning:

Information på svenska

Information in English