• När du vill avsluta din anställning ska blanketten Entledigande fyllas i och undertecknas av dig och prefekt/motsvarande.
  • Fältet från och med ska fyllas i med den första dagen efter anställningens upphörande.
  • Under upplysningar ska det framgå om det är statlig, kommunal/landsting eller privat anställning, ev. ”egen angelägenhet”, studier etc.
  • Originalet ska skickas till registrator och en kopia lämnas till administrativ chef.
  • Även anställda som går i pension ska lämna in blanketten entledigande. De kommer att kontaktas av SPV 7 månader före 65-års dagen som frågar när de tänker gå i pension. SPV skickar sedan deras entledigandeblankett som kan användas av den blivande pensionären.