• Du har som anställd rätt till gratis synundersökning och vid behov bildskärmasglasögon.
  • Beställning av glasögon görs via E-handelsportalen av behörig beställare på institutionen. Alla inom administrationen har behörighet till E-handelsportalen så vänligen vänd dig till en av dem.
  • Inköpsordern signeras av enhetschefen och sedan skickas till dig via e-post. Du skriver ut den och tar med dig till butiken.