Från och med 2019-01-01 måste alla arbetsgivare i Sverige lämna uppgifter till Skatteverket om bruttolöner och skatteavdrag för sina anställda varje månad i stället för varje år som tidigare.

Med anledning av denna ändring är det mycket viktigt att all längre frånvaro, som t ex tjänstledighet, föräldraledighet och långtidssjukskrivningar rapporteras i tid. Arbetsgivaren kan nämligen inte återbetala skatteavdrag som redan gjorts. Har arbetstagaren betalat in för mycket skatt kommer den bara kunna få tillbaka betald skatt från Skatteverket efter kommande inkomstdeklaration.

Senast den 3:e varje månad ska din ledighetsansökan vara administrativ chef tillhanda för att skatteavdraget ska hinnas justeras för kommande lön. Mindre skulder dras från kommande lön där det är möjligt.

Inga årliga kontrolluppgifter kommer heller att lämnas av arbetsgivaren får år 2019 och framåt.

Arbetstagare kan med hjälp av e-legitimation logga in sig på ’Mina sidor’ hos Skatteverket och se sina bruttolöner och inbetalda skatter när som helst under året.