Myntstudier
 
 

Myntstudier är en numismatisk tidskrift på Internet. Den ges ut av Numismatiska Forskningsgruppen (Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria), Stockholms Universitet. Ansvarig utgivare är Jens Christian Moesgaard.

Artiklarna kommer enbart att behandla mynt och därmed relaterad information, d.v.s inte medaljer, sedlar och polletter.

Antalet nr per år varierar. När insända manuskript fyller ut ett nytt nr läggs det ut på vår enhetssida.

Artiklar kan skickas med e-post till:
jens.christian.moesgaard@ark.su.se

Bilder kan skickas i elektroniskt format (TIFF eller JPEG) med e-post eller per post så scannar vi dem. Skicka till följande adress:
Jens Christian Moesgaard
Numismatiska Forskningsgruppen
Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm

Hittills har följande nummer kommit ut:
Myntstudier 2003:1
Myntstudier 2004:1-5
Myntstudier 2005:1-4
Myntstudier 2006:1-3
Myntstudier 2007:1-3
Myntstudier 2008:1-3
Myntstudier 2009:1-2
Myntstudier 2010:1-2
Myntstudier 2011:1
Myntstudier 2012:1-2
Myntstudier 2013:1
Myntstudier 2014:1
Myntstudier 2016:1
Myntstudier 2017:1
Myntstudier 2018:1
Myntstudier 2019:1-2
Myntstudier 2020:1

På Numismatiska forskningsgruppens enhetssida finns Myntstudier i pdf-format för läsning och utskrift.