Stockholms Studier

Tidsmässigt omfattar denna serie medeltid och nyare tid.

1. I. Leimus, Das Münzwesen Livlands im 16. Jahrhundert (1515-1581/94). Stockholm 1995.
Pris 150:-

Kan beställas hos:

Numismatiska forskningsgruppen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm.