Roman Denarii ges ut av Numismatiska Forskningsgruppen (Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria), Stockholms Universitet. Ansvarig utgivare är Kenneth Jonsson.

Avsikten med denna serie är att publicera denarfynden i Sverige. Varje nummer kommer att omfatta en eller flera skatter eller lösfynd.

Romerska denarer, nästan uteslutande präglade under de två första århundradena e.Kr., är de äldsta mynt som importerades till Sverige. Ett mycket litet antal fynd med samtida romerska mynt i guld och brons är också kända.

På Numismatiska forskningsgruppens enhetssida finns Roman Denarii i pdf-format för läsning och utskrift.