Numismatiska forskningsgruppen ger ut följande publikationer:

  • Avhandlingar
  • CNS-serien
  • Commentationesserien
  • Metallanalyser av mynt
  • RomanDenarii
  • Stockholm Studies in Numismatics
  • Tidskriften Myntstudier
  • Uppsatser
  • Verksamhetsberättelse

Flera av våra publikationer finns tillgängliga i pdf-format.
Läs mer om det på Numismatiska forskningsgruppens enhetssida.