Deborah Olausson
Edge-wear analysis in Archaeology
The current state of research

LA4.Olausson (2184 Kb)

Birgit Arrhenius
Trace element analysis on human skulls

LA4.Arrhenius1 (1157 Kb)

Kerstin Lidén
A diet study from the Middle Neolithic site Ire
An analysis of stable carbon isotopes, amino acids and trace elements

LA4.Liden (1767 Kb)

Ann-Maie Hansson & Eva Tigerschiöld
Växtmaterialet funnet i anslutning till bronssköldarna från Fröslunda, Sunnersbelgs sn, Yästergötland

LA4.Hansson&Tigerschiold (1110 Kb)

Birgitta M. Johansson
Mollusker som miljöhistoriskt och kulturhistoriskt dokument

LA4.Johansson (3499 Kb)

Henry Freij

Dokumentation och analys av arkeologiska ytstrukturer
LA4.Freij (1845 Kb)

Lars Henicsson
Glasfragment och Helgö - Identifikation/rekonstruktion

LA4.Henricsson (1978 Kb)

Birgit Arrhenius
Utgrävningen av den östligaste storhögen på gravfältet Ormknös, RAA 111, Björkö, Adelsö sn, Uppland
LA4.Arrhenius2 (3131 Kb)