Helena Forshell
Analys och rengöring av 6 gotiska fibulor från Kertsch
Forshell (4304 Kb)


Henry Freij
Vikinq ristade och Grimulv.
Studier av runstenarnas spårprofiler och hugqmärken.
Freij (2080 Kb)


Erik Sperber
Weight or Volume
Sperber (2710 Kb)


Uaininn O'Meadhra
Preliminary observations on the manufacture of relief backplates in Hiberno-Saxon filigree work

OMeadhra (2143 Kb)