Arkeologiska forskningslaboratoriet ger ut doktorsavhandlingar, rapporter, CD-uppsatser samt tidskriften JONAS (Journal of Nordic Archaeological Science). Mycket av denna utgivning finns publicerad i fulltext.

De avhandlingar som har publicerats vid Arkeologiska forskningslaboratoriet behandlar allt från vikingatida vikter och runristare till tuberkulos och säljägare. Se meny till vänster. Det finns en stor spännvidd i såväl val av metoder och teoretiska utgångspunkter som i geografiskt och kronologiskt fokus. Sedan 2003 finns också många av avhandlingarna tillgängliga i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), flera av dem i fulltext (pdf).

 

Licenciatavhandling
Kammar från Mälardalen AD 350-600.
Kammar från gravfält i Uppland, Södermanland och Västmanland. Utformning, kontext och kronologi.
Elisabeth Brynja