Vid beställningar av böcker och uppsatser - kontakta:
anne.hofmann@su.se

Följande publikationer kan köpas genom institutionen
Pris: 150:-

Funding Matters: Archaeology and the political economy of the past in the EU

Elisabeth Niklasson
Stockholm Studies in Archaeology 66, 2016

Does it really matter where researchers apply for funding or what they write in an application? If archaeologists obtain EU support for a project that features, say, ancient Rome as the first common European space, are they only doing archaeology? Or are they also “doing” Europe?

Such concerns take centre stage in this thesis, which raises the idea of financial ties as a place of interaction between archaeology and politics. It explores the ways that EU grant systems in culture have fostered specific approaches to Europeanness, and how supported archaeological projects have responded to political notions about a common heritage and European roots. These interactions are examined using an ethnographic approach based on participant observation in the European Commission, interviews with archaeologists and civil servants, policy documents, and the output of heritage projects with archaeological themes. It goes beyond the scope of previous research by analysing what actually happens inside the ‘black box’ of European Commission funding programmes, showing that funding matters in more ways than we might think. The thesis demonstrates how archaeology has become part of the political economy of the past in the EU, and how EU-funding has become part of the political ecology of archaeology.

 

 

Own and be owned: archaeological approaches to the concept of possession

Alison Klevnäs & Charlotte Hedenstierna-Jonson (Eds.) Stockholm Studies in Archaeology  62, 2015

This anthology contains contributions from a workshop on ideas of possession and ownership in archaeology held by the Postdoctoral Archaeology Group (PAG) in the Stockholm Department of Archaeology and Classical Studies.

Papers explore the breadth of ownership in archaeological interpretations, from a tight sense of conferring certain rights and responsibilities, to a mechanism by which identity and values are transferred between persons and objects, to a broader sense of belonging to a group, period, or place. Topics range from Iron Age tattooing to Viking social valuables, from Roman taste to Anglo-Saxon grave robbery, and from Bronze Age rock art to modern folk rituals.

The volume includes a comment by Professor Chris Gosden, University of Oxford, who also acted as workshop discussant.

Bortom avbilden. Sydskandinaviska hällbilders materialitet.

Magnus Ljunge. Stockholm Studies in Archaeology 65, 2015.

Hällbilder har fascinerat arkeologer sedan 1800-talet. På stenhällar i södra Skandinavien har bilder föreställande båtar, djur och vapen studerats som en vittnesbörd om forntidens tankevärld och samhälle. Men var det alltid avbilden som var av betydelse för bildhuggaren och betraktaren i forntiden? En allmän problematisering av bildens meningsdimensioner visar att det fanns andra parallella betydelser bortom avbildandet.

Avhandlingen kretsar kring frågan om hur ett förhistoriskt bildskapande var av betydelse. Studien är riktad mot den materiella bilden och syftet är att diskutera betydelser av hällbilders materialitet och hur relationen mellan människor, hällbilder och platser var meningsfull.

Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Från stenålder till vikingatid.

Anders Carlsson. Stockholm Studies in Archaeology 64, 2015.

Boken diskuterar svensk forntidshistoria från stenåldern till vikingatiden med betoning på tolkande arkeologi. Tolkande arkeologi kännetecknas av öppenhet för kulturspecifika alternativ och ett framhållande av sociala faktorer. Problemområdena inkluderar bland annat kolonisationen efter istiden, betydelsen av jordbrukets introduktion och relationen mellan de många stenålderskulturerna. Den äldre bronsålderns elitistiska ideologi med ett iscensättande av solens resa ersätts av den yngre bronsålderns mer kollektivistiska idé om de dödas resa till solen. Äldre järnåldern är stamsamhällets tid, med en betoning på jord, eld och järn. Den mellersta järnåldern är följenas tid med skapandet av midgårdsideologin, där begreppet gård materialiseras, bland annat i form av fornborgar, allt insprirerat av Rom. Den yngre järnåldern är rikenas tid, med nya dynastier efter frankisk förebild. Vikingarnas färder är en ny form av följen, här belysta från lokala perspektiv. Kyrka, kungamakt och odalrätt är viktiga komponenter i sammanhanget.

 

Eketorps veckningar. Hur arkeologi formar tid, rum och kön

Elin Engström. Stockhom Studies in Archaeology 63, 2015.

Den forntida befästningen Eketorps borg på södra Öland blev under 1960–70-talet totalutgrävd genom Uppsala universitet. Som en av Sveriges största arkeologiska forskningsprojekt fostrades här en hel generation blivande arkeologer. Därefter genomförde Riksantikvarieämbetet projektet Eketorp Rediviva, en av landets första arkeologiska rekonstruktioner, där två av borgens bebyggelsefaser rekonstruerades i full skala. Eketorps borg är idag en kulturarvsplats som med sin spännande historia utvecklats till ett välbesökt turistmål. Här kan besökare uppleva forntiden genom levandegörande aktiviteter.

Att följa Eketorps historia innebär att färdas mellan de vetenskapliga fälten arkeologi, arkeologihistoria och kulturarvsvetenskap. Vilka var aktörerna bakom detta arkeologiska, antikvariska och museala projekt? Hur samverkade de för att skapa Eketorps borg?

Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt utforskar Elin Engström hur Eketorp som museal plats, som arkeologisk och antikvarisk praktik, och som arkeologisk text samverkar. I avhandlingen utreds den centrala frågan hur arkeologi, genom dessa vetenskapliga praktiker, också formar tid, rum och kön.

 

Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland. Många syns inte men finns ändå

Gunilla Runesson. Stockholm Studies in Archaeology 61, 2014.

 

 

 

 

 

 

I skuggan av solen.

Nya perspektiv på bronsåldersarkeologier och bronsålderns arkeologiska källmaterial

Magnus Ljunge & Anna Röst (red.). Stockholm Studies in Archaeology 60, 2014.

På vilka sätt kastar gångna tiders arkeologiska forskning sin skugga över det som skrivs här och nu?
Antologin I skuggan av solen reflekterar hur ett antal aktuella doktorandprojekt förhåller sig till bronsålderns arkeologier. Texterna cirkulerar alla kring hur praktiska omständigheter som utgrävningsmetodik, akademiska avgränsningar eller språkbarriärer i många avseenden haft en större inverkan på bronsåldersforskningens tematik och resultat än vi kanske föreställer oss. Artikelförfattarna är deltagare i ett nätverk av doktorander från svenska lärosäten som i gemensamma workshops diskuterat problematik och vägar framåt inom ett kronologiskt avgränsat forskningsfält. Boken kan ses som en rapport om hur den doktoranddrivna bronsåldersforskningen formuleras idag.

 

Encountering Imagery

 

 

Encountering Imagery: Materialities, Perceptions, Relations.

Back Danielsson, Ing-Marie, Fahlander, Fredrik &Sjöstrand, Ylva (eds)  Stockholm Studies in Archaeology 57, 2012.
 

Pictorial and visual elements are special types of archaeological data that transgress boundaries: between us and the past and between the material and immaterial. Traditionally, images have been discussed in terms of what they represent, mean or symbolize. In this volume, the authors explore other ways in which images affect and engage the beholder and the modes in which they are entangled in past worlds. The articles comprise examples from various regions and time periods and include a diverse array of topics including northern European rock art of the Neolithic and Bronze Age, anthropomorphic aspects of ceramic pots and figures in gold, erotic themes on childrenÕs burial vessels, and nineteenth-century rock art created by quarantined sailors in Australia.

 

 

 
Matters_of_scale
 
 

Matters of Scale: Processes and Courses of Events in the Past and the Present

Nanouschka Myrberg Burström & Fredrik Fahlander (Eds.) Stockholm Studies in Archaeology  56, 2012

This volume contains contributions from the workshop ‘Go With the Flow or against the Grain: Processes and Courses of Events in Archaeology and Cultural History’. The workshop focused on small and large processes in the past, and on the importance of differences in scale for our interpretations of such processes. The volume includes a comment by Professor Richard Hingley, University of Durham, who also acted as workshop discussant.

 

 

 

 
Norberg och järnet
 
 

Norberg och järnet - Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen

Ing-Marie Pettersson-Jensen, 2013.

This thesis is an archeological study of continuity and change in mining and settlement 1000 – 1500. At the time for the earliest possible introduction of mining, in the mid-10th century, the primary area for Norbergs’ mining district was sparsely settled, but in the late Viking Age and/or early Middle Ages, the analyses demonstrate a significant agricultural expansion.

 

 

 

 
Med älgen i huvudrollen
 
 

Med älgen i huvudrollen: om fångstgropar, hällbilder och skärvstensvallar i mellersta Norrland

Sjöstrand, Ylva. Stockholm Studies in Archaeology 55, 2011.

The importance of the elk (Alces alces) in the Stone Age societies of northern Sweden constitutes the major focus of this thesis. The point of departure is a simple but crucial observation: this animal is the common denominator between the three stationary types of remains known in this region from the period 4000-1800 BC. Here, I refer to the pit falls, the rock art sites, and the mounds of burnt stone. Pit falls have been used for trapping elks, and can be found on the migration trails that have been used by these animals for thousands of years. On the rock art sites, the elk constitutes the most frequently depicted motif, and the mounds of burnt stones contain extremely large quantities of elk bones.

 

 

 
Spåren av de små
 
 

 

Spåren av de små. Arkeologiska perspektiv på barn och barndom.

Fahlander, Fredrik (ed.)  Stockholm Studies in Archaeology 54, 2011.

Från att länge ha varit en försummad kategori i arkeologi och historia böjar nu barn och barndomsstudier bli ett etablerat forskningsfält. Föreliggande antologi har ambitionen att ta ett samlat grepp över var forskningen står idag och med olika fallstudier visa på dessa studiers potential att säga oss något nytt och intressant om förmoderna samhällen.

Antologin inleds med en bakgrund till forskningen kring barn och barndom, dess definitionsproblem och centrala begrepp. Den andra delen av boken består av ett antal fallstudier av arkeologer, osteologer och antikvetare vars exempel spänner från mesolitisk till historisk tid.

 

 

 
Making sense of things
 
 

 

Making sense of things
Archaeologies of sensory perception

Red: Fredrik Fahlander & Anna Kjellström, Stockholm Studies in
Archaeology 53,  2010.

Publikationen ‘Making Sense of Things - Archaeologies of Sensory Perception’ innehåller
föredrag från workshopen ‘Sinnenas Arkeologi’ som hölls i december 2009 på Stockholms
Universitet. Boken innehåller sju artiklar som diskuterar hur forntida människors sinnen och sinnesupplevelser (genom bl.a. syn, hörsel, doft, smak och känslor) kan studeras och förstås genom olika typer av materialiteter. Publikationen innehåller även en kort reflkterande essä av Professor Stephen Houston vid Brown University, USA. Professor
Houston som är en av pionjärerna inom fältet var inbjuden som discussant under workshopen.

 

 

 
Våld och vatten
 
 

 

Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern.

Monikander, Anne. Stockholm Studies in Archaeology 52, 2010.

This thesis examines the wetland sacrifices that were performed in Northern Europe in the Iron Age. Skedemosse on central Öland is the largest wetland sacrifice in Sweden and was the site of a cult which sacrificed animals and humans. Between the late second century and well into the fifth century the place was also used for large sacrifices of military equipment. New radiocarbon dates has shown that the place functioned as a ritual place from the Pre Roman Iron Age and into the Late Viking Age.

 

 

 
Practices for the living and the dead
 
 

Practices for the Living and the Dead. Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia

Jonsson, Kristina,  Stockholm Studies in Archaeology 50, 2009.

The main themes of the thesis are burial customs and social identities, and how medieval andpost-Reformation graves can provide information on such as age structures, phases in life, genderrelations and social organization. The study is based on nine groups of Scandinavian material,and it comprises four case studies. The first one deals with social zoning in medieval cemeteriesand how age and gender structures varied within and between different social strata.
 

 

 
Järn i jorden
 
 

Järn i jorden, spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland

Lindeberg, Marta, Stockholm Studies in Archaeology 49, 2009.

Iron in the ground. Spade-shaped currency bars in central Norrland
This thesis explores how the spade-shaped currency bars of central Norrland were used in different contexts and what significance they held. Spade-shaped currency bars give us a glimpse of a worldview
different than our own where the intermediary form the bars epresented bestowed upon them a much fuller significance than did their place in the production process. Spade-shaped bars do not work especially well as a general intermediary form in the iron production process. They are time-consuming to produce and their shape is clearly unsuitable for forging most objects, apart from cauldrons. It is likely that the shape of the bars was chosen from
social, rather than technological considerations. It is suggested that the bars got their shape from the socketed axe because of its practical as well as symbolic importance.

 

 

 
From Ephesos to Dalecarlia
 
 

From Ephesos to Dalecarlia: Reflections on Body, Space and Time in Medieval and Early Modern Europe.

Regner, Elisabet, von Heijne, Cecilia, Kitzler Åhfeldt, Laila & Kjellström, Anna (eds.)  Stockholm Studies in Archaeology 49, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Döda personers sällskap
 
 

Döda personers sällskap Gravmaterialens identiteter och kulturella uttryck.

Back Danielsson, Ing-Marie, Gustin, Ingrid, Larsson, Annika, Myrberg, Nanouschka och Thedéen, Susanne (red.)
(On the Threshold Burial Archaeology in the Twenty-first Century).
Stockholm Studies in Archaeology, 47, 2009

Gravar har alltid intresserat arkeologer. Men vad är det vi ser i en grav? De sista spåren av någon som en gång var – eller har begravningen skapat en ny person? Och är det bara levande varelser som kan dö och begravas? I denna volym möts gamla material och nya idéer. I fokus står inte bara de gravlagda utan även deras sällskap i form av föremål och efterlevande. Vilken roll spelade dessa?
Dessa och andra frågor diskuteras här med exempel från stenålder till nutid. Välkommen till Döda Personers Sällskap!

 

 

 
Där människor handling och tid möts
 
 

Där människor, handling och tid möts. En studie av det förromerska landskapet på Gotland

Arnberg, Anna. Stockholm Studies in Archaeology, 2007.

This thesis is concerned with the pre-Roman Iron Age on Gotland (500 BC–AD). The remains studied comprise artefacts, fossil field systems, ring-forts, burial localities, and places for iron-making, and more. The author focuses on the landscape formed by these remains, in an attempt to understand the people and society behind them. On the path to such an understanding, importance is attached to the acts and events leading up to the remains. The acts connected people and created relations between individuals and their surroundings. It is these relations, their materializations and the way they changed, that the study deals with.

 

 

 
Livets scener och dödens platser
 
 

Livets scener och dödens platser. Om bronsålder i södra Bohuslän utifrån en gravläggning i Faxehögen, Kareby socken

Selling,Susanne. Stockholm Studies in Archaeology 41, 2007.

Avhandlingen behandlar möjligheten att se och analysera regional variation i förhistorien, där jag valt att utgå från bronsålderns lämningar i södra Bohuslän. Syftet med min avhandling är att förstå hur människorna i Bohuslän – med ett specifikt fokus på landskapets södra del – under bronsåldern påverkats och formats av både externa kontakter och lokala traditioner. Utgångspunkten för mitt arbete är en gravhög som inte längre finns, i ett område där högen i vår tid ter sig som en anomali både till konstruktion och till innehåll. Genom att utgå från det material och den kunskap som denna fornlämning genererat och genom att knyta den i första hand till närområdet men även till angränsande regioner vill jag undersöka den bohuslänska bronsåldersmiljön.

 

 

 
Masking moments
 
 

 

Masking Moments: The Transitions of Bodies and Beings in Late Iron Age Scandinavia

Back Danielsson, Ing-Marie. Stockholm Studies in Archaeology 40, 2007.

This thesis explores bodily representations in Late Iron Age Scandinavia (400–1050 AD). Non-human bodies, such as gold foil figures, and human bodies are analysed. The work starts with an examination and deconstruction of the sex/gender categories to the effect that they are considered to be of minor value for the purposes of the thesis. Three analytical concepts – masks, miniature, and metaphor – are deployed in order to interpret how and why the chosen bodies worked within their prehistoric contexts.

 

 
 
 

 

 

 

 
Vägar inom räckhåll
 
 

Vägar inom räckhåll: Spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället

Stenqvist Millde, Ylva. Stockholm Studies in Archaeology 39, 2007.

This thesis addresses the importance of human patterns of movement and interfaces in the local community and the constituents of peripheral forest communities, taking roads and human patterns of movement as the starting point. Questions are raised concerning how people have related to roads and travel - institutionally or flexibly. Great importance has been attached to illuminating various aspects of human range, i.e. the distances people travelled in different respects, using empirical studies to plot people’s ranges. Another important concern has been with the mental prerequisites of this travelling, the range.

 

 

 
Synliga och osynliga gränser
 
 

Synliga och osynliga gränser: Förändringar i gravritualen under yngre bronsålder - förromersk järnålder i Södermanland

Feldt, Björn. Stockholm Studies in Archaeology 37, 2005.

The burial ritual in Södermanland during Late Bronze Age–Pre Roman Iron Age is characterized by change. Although seldom, cairns – the most characteristic grave form of the Bronze Age – are erected also in the Iron Age, but the grave tradition is above all dominated by an increasing number of grave fields. The aim in this dissertation is to illustrate the changes in, and to look for the meaning of the new grave ritual, why the cairn ritual has been abandoned and grave fields are designed instead.

 

 

 
När makten blev synlig
 
 

När makten blev synlig: senmedeltid i södra Dalarna

Monié Nordin, Jonas. Stockholm Studies in Archaeology 36, 2005.

The remains of a wooden stronghold and a fortified manor have been found in Hedemora and Husby parishes in southern Dalecarlia, along with a late medieval city and the northernmost monastery in Sweden. They all stem from the period between about 1350 and 1500. These buildings are the focus of this thesis, which attempts to explore why the architectural expressions from this era are found in these forms and in this region. Can one speak of feudalism and a feudal culture in Dalecarlia and north of Dalälven? The theoretical framework is based on the studies of power, culture, consent, and domination presented by Pierre Bourdieu and Antonio Gramsci, and the methodology draws on the work of Matthew Johnson on medieval castles and houses .

 

 

 
Den reformerade världen
 
 

Den reformerade världen: Monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid

Regner, Elisabet. Stockholm Studies in Archaeology 35, 2005.

In 1143 a Cistercian abbey was founded in the parish of Västra Tollstad in the province of Östergötland in Eastern Middle Sweden. The abbey of Alvastra and the role of the Cistercian monasteries in medieval Swedish society forms the main subject of this thesis. This thesis is based on an analysis of architecture, artefacts and graves recovered during the excavations of Alvastra, and analogies are made with the abbeys of Varnhem, Gudhem and Vreta but also with urban and rural areas in the region. The abbeys are studied in long-term perspective, using archaeology to study not only monastic life but the Reformation and post-dissolution periods.

 

 

 
Att berätta en senneolitisk historia
 
 

Att berätta en senneolitisk historia. Sten och metall i södra Sverige 2350-1700 f. Kr.

Stensköld, Eva. Stockholm Studies in Archaeology 34, 2004.

This thesis discusses aspects of how the Late Neolithic society in southern Sweden changed through the use of metal. Particular focus is on how the different categories of the material culture were utilized in this process – the Late Neolithic flint daggers and objects of stone imitating objects of metal.

 

 

 

 

 

 

 

 
Människor och kvarts
 
 

Människor och kvarts: sociala och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige

Lindgren, Christina.  Stockholm Studies in Archaeology 29, 2004.

 

This thesis deals with the social dimension in lithic technology during the Mesoltihic in eastern central Sweden. The starting point is the empirical observation of the disappearing bipolar-on-anvil method of reduction around 4500 BC. This method of reduction is often used on quartz and it is the dominant method of reduction at Stone Age sites dated to the period before 4500 BC. It subsequently almost disappears without any sign of technological innovation at the time.

 

 

 
Människorna vid havet
 
 

Människorna vid havet. Platser och keramik på ålandsöarna perioden 3500 – 2000 f. Kr.

Stenbäck, Niklas. Stockholm Studies in Archaeology 28, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder av kvinnor
 
 

Bilder av kvinnor och kvinnlighet: genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen

Göransson, Eva-Marie.
Stockholm Studies in Archaeology 18, 1999

Gender is a process, a journey. It is in constant change, built up and altered by people who live itSaltering them. In this process, material culture is used both as an agent and as an object of representation.

Gotlandic picture stones are the point of departure for this particular gender journey. In human figures on the stones, gender is constructed by body languages – body line, gesture, hairdo, dressS- and relations to other figures in the image. Feminine gender is primarily represented by a certain body line a slightly S-shaped curve and gestures held tightly to the upper body. Different kinds of femininity are expressed in variation in attributes and relations to other figures while the body line is almost always acknowledged. A non-figurative femininity can be seen in the border of the stones, where textile ornaments bind the image together.