1. Medieval Ship Archaeology. Documentation - Conservation - Theoretical Aspects - the Management Perspective. Ed. Carl Olof Cederlund. (1995)

2. Färder i österled. Experiment, myter, källor och analogier. Rune Edberg. English summary. (2002)

3. Ships, Innovations and Social Change. Aspects of Carvel Shipbuilding in Northern Europe 1450-1850. Jonathan Adams. (2003)

4. Samtidsarkeologi och moderna vikingafärder. Perspektiv på arbetena Färder i österled och Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång. Rune Edberg. English summary. (2005)

5. Sjövägen till Estland. En medeltida färdbeskrivning från Utlängan till Reval. Henrik Breide. English summary. (2006)

6. Samtidsarkeologi och moderna vikingafärder. Reviderad och utökad upplaga. Rune Edberg. (2011)

7. Vikingar i österled. Gamla båtar och moderna färdexpertiment. Rune Edberg. (2017)