Serier

Stockholm Archaeological Reports - SAR

Tidigare serienamn: Arkeologiska rapporter och meddelanden från institutionen för arkeologi vid Stockholms universitet.

Theses and papers in Archaeology New Series A

Pubished by the Department of Archaeology, Stockholm University Editor: Ingmar Jansson

Theses and papers in North-European Archaeology

Published by the Institute of Archaeology at the University of Stockholm. Editor: Mats P. Malmer. Serien är avslutad och fortsätter i New Series A och B (laborativ arkeologi)

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

anne.hofmann@su.se

Stockholms universitetsbibliotek