Vid institutionen ges det ut många olika typer av publikationer. Främst är det avhandlingar, men även andra typer av böcker och många rapporter skrivs här. Vi ger även ut ett antal tidsskrifter.

Information om studentuppsatser finns under fliken Utbildning.

 

Beställningar

Om du vill beställa uppsatser eller böcker, skicka din beställning till:

studentadm@ark.su.se