Nya publikationer

Helena Andersson

Gotländska stenåldersstudier. Människor och djur, platser och landskap. Stockholm Studies in Archaeology, 68.

Cecilia Ljung

Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige. Stockholm Studies in Archaeology, 67.

Elisabeth Niklasson

Funding Matters: Archaeology and the political economy of the past in the EU. Stockholm Studies in Archaeology, 66

Alison Klevnäs & Charlotte Hedenstierna-Jonson (Eds

Own and be owned: archaeological approaches to the concept of possession. Stockholm Studies in Archaeology 62, 2015

Edberg, R. & Karlsson, J.

Isläggar från Birka och Sigtuna. En undersökning av ett vikingatida och medeltida fyndmaterial. Stockholm Archaeological Reports, 43. Stockholm.

Anders Carlsson

Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Från stenålder till vikingatid. Stockholm Studies in Archaeology, 64

Magnus Ljunge

Bortom avbilden. Sydskandinaviska hällbilders materialitet. Stockholm Studies in Archaeology, 65

Elin Engström

Eketorps veckningar. Hur arkeologi formar tid, rum och kön, Stockholm Studies in Archaeology, 63

Gunilla Runesson

Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland. Många syns inte men finns ändå, Stockholm Studies in Archaeology, 61

I skuggan av solen.

Nya perspektiv på bronsåldersarkeologier och bronsålderns arkeologiska källmaterial

Anna McWilliams

An Archaeology of the Iron Curtain: Material and Metaphor Stockholm Studies in Archaeology, 59

Thomas Staub

The Casa del Torello di Bronzo (V 1,7) in Pompeii: Investigating a residential house and its complex water system

Ny Björn Gustafsson

Casting Identities in Central Seclusion: Aspects of non-ferrous metalworking and society on Gotland in the Early Medieval Period

Rachel Howcroft

Weaned Upon A Time: Studies of the Infant Diet in Prehistory

To Tender Gender: The Pasts and Futures of Gender Research

Back Danielsson, I-M. & Thedéen, S. (eds.) Stockholm Studies in Archaeology, 58, Stockholm: Univ. 2012

Ing-Marie Pettersson-Jensen

Norberg och järnet - Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen

Julia Habetzeder

Evading Greek models: Three studies on Roman visual culture

Elin Fornander

Consuming and communicating identities. Dietary diversity and interaction in Middle Neolithic Sweden.

Anna Lindblom

Take a Walk on the Wild Side: The Behaviour, Attitude and Identity of Women Approached by Satyrs on Attic Red-Figure Vases from 530 to 400 BC

Hedvig von Ehrenheim

Greek incubation rituals in Classical and Hellenistic times

Mirja Arnshav

”Yngre vrak” Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv.

Making sense of things

Archaeologies of sensory perception, Red: Fredrik Fahlander & Anna Kjellström, Stockholm Studies in Archaeology,53, Stockholms universitet 2010.

Anne Monikander

Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern. Stockholm Studies in Archaeology, 52

Carola Liebe-Harkort

Oral Disease and Health Patterns: Dental and Cranial Paleopathology of the Early Iron Age Population at Smörkullen in Alvastra, Sweden

Marcus Hjulhammar

Stockholm från sjösidan. Marinarkeologiska fynd och miljöer.

Kim von Hackwitz

Längs med Hjälmarens stränder och förbi - relationen mellan den gropkeramiska kulturen och båtyxekulturen. Stockholm Studies in Archaeology 51.

Kristina Jonsson

Practices for the Living and the Dead. Medieval and Post-Reformation Burials in Scandinavia

Marta Lindeberg

Järn i jorden, spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland. Stockholm Studies in Archaeology 49.

Döda personers sällskap Gravmaterialens identiteter och kulturella uttryck.

BACK DANIELSSON, Ing-Marie, GUSTIN, Ingrid, LARSSON, Annika, MYRBERG, Nanouschka och THEDÉEN, Susanne (red.)

Petra Molnar

Tracing Prehistoric Activities Life ways, habitual behaviour and health of hunter-gatherers on Gotland. Theses and papers in osteoarchaeology No. 4.

Carina Olson

Neolithic Fisheries. Osteoarchaeology of fish remains in the Baltic Sea region. Theses and papers in osteoarchaeology No. 5.

Björn Hjulström

Patterns in Diversity. Geochemical analyses and settlement changes during the Iron Age - Early Medieval time in the Lake Mälaren region, Sweden.

Nanouschka Myrberg

Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220. Stockholm Studies in Archaeology, 45.

Nikolaos Roumelis

The Palaeopathology of Kirchberg: Evidence of Deficiency, Inflammatory and Tumorous Disease in a Medieval Rural Population in Hessia, Germany. Theses and papers in osteoarchaeology No. 3.

Ingmar Janssons vänbok

Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. Stockholm Studies in Archaeology 44, 2007.

Ylva Stenqvist Millde

Vägar inom räckhåll: Spåren efter resande i det förindustriella bondesamhället. Stockholm Studies in Archaeology 39.

Susanne Selling

Livets scener och dödens platser. Om bronsålder i södra Bohuslän utifrån en gravläggning i Faxehögen, Kareby socken. Stockholm Studies in Archaeology 41, 2007.

Johan Runer

Från hav till land eller Kristus och Odalen. En studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna. Stockholm Studies in Archaeology 38, 2006.

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

anne.hofmann@su.se

Stockholms universitetsbibliotek