N Myrberg
 

Under början av 1100-talet påbörjades en myntning på Gotland, enligt egen viktstandard men efter förebilder från nordvästra Tyskland och Friesland. Dessa gotländska mynt kom att användas över ett stort område runt Östersjön, de föredrogs till och med framför den kungliga myntningen i sydöstra Sverige, och blev i sin tur standard för de första baltiska myntningarna. Men varför uppstod denna myntning överhuvudtaget?

I Ett eget värde söks svaret inte främst i rent ekonomiska behov utan i det nätverksbygge som gotlänningarna ägnade sig åt under 1100-talet. Öns läge mellan flera starka makter i området gjorde det både möjligt och nödvändigt att bygga en egen plattform. Gamla och nya nätverk i öst och väst utnyttjades för att skapa ett eget värde i både materiell och immateriell bemärkelse. De egna mynten och en trygg hamn för besökare var viktiga delar av den strategin.

Med hjälp av arkeologiska, numismatiska och historiska källmaterial belyser avhandlingen såväl den tidigmedeltida myntningen i sig, som relationen mellan Gotland och andra områden på det politiska, ekonomiska, religiösa och kulturella planet. I botten ligger reflektioner kring arkeologins roll som förmedlare men även skapare av historien, samt kring hur människor och ting förhåller sig till, påverkas av och påverkar varandra.