Akademisk uppsats för avläggande av filosofie licentiatsexamen i arkeologi vid Stockholms universitet som offentligen kommer att försvaras tisdagen den 7 juni 2011 kl. 13.00 i föreläsningssal 334 vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Lilla Frescativägen 7.

 

omslag