Magnus Ljunge & Anna Röst (red.). Stockholm Studies in Archaeology 60, 2014.

På vilka sätt kastar gångna tiders arkeologiska forskning sin skugga över det som skrivs här och nu?

Antologin I skuggan av solen reflekterar hur ett antal aktuella doktorandprojekt förhåller sig till bronsålderns arkeologier. Texterna cirkulerar alla kring hur praktiska omständigheter som utgrävningsmetodik, akademiska avgränsningar eller språkbarriärer i många avseenden haft en större inverkan på bronsåldersforskningens tematik och resultat än vi kanske föreställer oss. Artikelförfattarna är deltagare i ett nätverk av doktorander från svenska lärosäten som i gemensamma workshops diskuterat problematik och vägar framåt inom ett kronologiskt avgränsat forskningsfält. Boken kan ses som en rapport om hur den doktoranddrivna bronsåldersforskningen formuleras idag.