Björn Hjulström disputerar 26 september 2008. För att bättre förstå bebyggelseförändringar i Mälarregionen under första årtusendet efter Kristus har naturvetenskapliga metoder såsom lipidanalyser med GC-MS och elementanalyser med AAS använts.

Avhandlingen distribueras av Arkeologiska forskningslaboratoriet och kostar 159 kr inkl. moms (150 kr exkl. moms); porto tillkommer. För beställning, kontakta Anne Monikander, anne.monikander@ark.su.se.