Nya publikationer

Helena Andersson

Gotländska stenåldersstudier. Människor och djur, platser och landskap. Stockholm Studies in Archaeology, 68.

Cecilia Ljung

Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige. Stockholm Studies in Archaeology, 67.

Alison Klevnäs & Charlotte Hedenstierna-Jonson (Eds

Own and be owned: archaeological approaches to the concept of possession. Stockholm Studies in Archaeology 62, 2015

Edberg, R. & Karlsson, J.

Isläggar från Birka och Sigtuna. En undersökning av ett vikingatida och medeltida fyndmaterial. Stockholm Archaeological Reports, 43. Stockholm.

Anders Carlsson

Tolkande arkeologi och svensk forntidshistoria. Från stenålder till vikingatid. Stockholm Studies in Archaeology, 64

Magnus Ljunge

Bortom avbilden. Sydskandinaviska hällbilders materialitet. Stockholm Studies in Archaeology, 65

Elin Engström

Eketorps veckningar. Hur arkeologi formar tid, rum och kön, Stockholm Studies in Archaeology, 63

Gunilla Runesson

Bronsålderns bosättningsområden och boplatser på Gotland. Många syns inte men finns ändå, Stockholm Studies in Archaeology, 61

I skuggan av solen.

Nya perspektiv på bronsåldersarkeologier och bronsålderns arkeologiska källmaterial

Anna McWilliams

An Archaeology of the Iron Curtain: Material and Metaphor Stockholm Studies in Archaeology, 59

Thomas Staub

The Casa del Torello di Bronzo (V 1,7) in Pompeii: Investigating a residential house and its complex water system

Ny Björn Gustafsson

Casting Identities in Central Seclusion: Aspects of non-ferrous metalworking and society on Gotland in the Early Medieval Period

Rachel Howcroft

Weaned Upon A Time: Studies of the Infant Diet in Prehistory

To Tender Gender: The Pasts and Futures of Gender Research

Back Danielsson, I-M. & Thedéen, S. (eds.) Stockholm Studies in Archaeology, 58, Stockholm: Univ. 2012

Ing-Marie Pettersson-Jensen

Norberg och järnet - Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen

Julia Habetzeder

Evading Greek models: Three studies on Roman visual culture

Making sense of things

Archaeologies of sensory perception, Red: Fredrik Fahlander & Anna Kjellström, Stockholm Studies in Archaeology,53, Stockholms universitet 2010.

Anne Monikander

Våld och vatten. Våtmarkskult vid Skedemosse under järnåldern. Stockholm Studies in Archaeology, 52

Döda personers sällskap Gravmaterialens identiteter och kulturella uttryck.

BACK DANIELSSON, Ing-Marie, GUSTIN, Ingrid, LARSSON, Annika, MYRBERG, Nanouschka och THEDÉEN, Susanne (red.)

Nanouschka Myrberg

Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220. Stockholm Studies in Archaeology, 45.

Susanne Selling

Livets scener och dödens platser. Om bronsålder i södra Bohuslän utifrån en gravläggning i Faxehögen, Kareby socken. Stockholm Studies in Archaeology 41, 2007.

Johan Runer

Från hav till land eller Kristus och Odalen. En studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna. Stockholm Studies in Archaeology 38, 2006.

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

anne.hofmann@su.se

Stockholms universitetsbibliotek